Teamcoaching

Een optimaal functionerend team of een zelfsturend team dat productief is, energie steekt en verantwoordelijkheid neemt in het behalen van doelstellingen, is van grote waarde voor een organisatie.

Andersom: een team dat synergie mist, stroef loopt en waarbij werknemers elkaar niet positief aanspreken op verantwoordelijkheden, laat energie wegvloeien naar randzaken (knelpunten). Dit kost een organisatie geld en behoeft een teamcoaching met de juiste tools en ervaring.

Teamcoaching op bevlogenheid

Binnen een team kunnen onderhuidse spanningen spelen. Deze spanningen kunnen veroorzaakt worden door een steeds groter wordende verantwoordelijkheid voor resultaten en de stijl van leidinggeven. Ook thema’s uit het verleden kunnen een rol spelen.

Wanneer er sprake is van onrust binnen het team, zal er weinig bevlogenheid gerealiseerd worden omdat energie uitgaat naar andere zaken. Wij brengen de pijnpunten in kaart, maken een dwarsdoorsnede van de situatie. Ontwerpen een interventie op maat en stimuleren hierop volgende effectief betrokken- en bevlogenheid door onze aanpak met wetenschappelijke tools verrijken.

Teamcoaching op vraagstukken

Concrete vraagstukken waar wij op coachen zijn onder andere:

  • Omgaan met veranderingen
  • Effectief samenwerken, potentieel benutten
  • Omgaan met werkdruk en –stress
  • Energiegevers en –nemers definiëren en anticiperen
  • (Her)definiëren ambities en doelstellingen
  • Samenwerking en communicatie optimaliseren
  • Ontwikkelen en herstellen van vertrouwen, respect, begrip