Stressmanagement is het managen of leren omgaan met en het hanteren van stress in stressvolle situaties.   

Stress

Stress wordt in vele gevallen veroorzaakt door een toenemende werkdruk of een combinatie van werkdruk en privé. Een toenemende werkdruk is onoverkoombaar in de huidige 24-uurs economie, informatiemaatschappij en digitalisering waarbij we van de werknemers verwachten te ontwikkelen en in te spelen op veranderingen. Deze werkdruk kan een negatieve uitwerking hebben op de balans draagkracht en draaglast en leiden tot verzuim en uitval. Stressmanagement toepassen kan uitval of verzuim voorkomen.

Stressmanagement op vitaliteit

Duurzame inzetbaarheid heeft betrekking op de vitaliteit en betrokkenheid van de medewerkers. Maar hoe krijg je een werknemer die stress ervaart, duurzaam inzetbaar en vitaal? Stress kan vele oorzaken hebben die allen een verschillende aanpak vereisen.  Belangrijk is het achterhalen van de stressoren en energienemers. Wanneer de triggers in kaart gebracht zijn is stress effectief te managen en om te buigen naar vitaliteit en flow.

Stressmanagement voor HR

Voor HR functionarissen bieden we de training ‘Hoe herken en voorkom ik (overmatige) stress’. Deze training helpt de HR functionaris tijdig in te grijpen wanneer een medewerker dreigt uit te vallen. De training behandelt vraagstukken als:

  • Hoe handel ik bij signalen van stress
  • Hoe achterhaal ik de oorzaken van stress
  • Hoe leg ik de focus binnen de functievereisten op individuele kwaliteiten
  • Hoe buig ik stress om naar vitaliteit en Flow