Onderhuidse spanningen of een negatieve sfeer kunnen ook op organisatieniveau voorkomen. Een cultuur, zo ook een niet positieve cultuur ontstaat door de jaren heen. Vaak gebeurt dit subtiel en worden gebeurtenissen als een reeks incidenten gezien.

Wanneer blijkt dat een negatieve cultuur debet is aan het functioneren van zowel de medewerkers als de directie is actie nodig. Een organisatie behoeft dan een effectieve organisatiecoaching waarbij de pijlers gericht worden op een positieve, respectvolle toekomst.

Organisatiecoaching | organisatiebreed

Onder organisatiecoaching verstaan we een organisatiebreed verandertraject. Binnen dit traject komen individuele coaching, teamcoaching, executive coaching en organisatiecoaching samen. Onze aanpak is evidence based en meet nauwkeurig de pijnpunten. Wij pakken deze pijnpunten aan en ontzorgen volledig door de positieve cultuur te implementeren en borgen.