Executive coaching

Executive coaching is bedoeld voor de directeur of manager die moeite heeft een duidelijke koers aan te geven die in lijn is met zowel de persoonlijke visie en drijfveren en het verwachtings- en wensenpatroon van de werknemers.

Het executive coaching traject biedt een partner die vergelijkbare cases weet te overleggen, inspireert, inzichtelijk maakt waar de knelpunten liggen en bijstaat in het ontwikkelen van de strategie die aansluit op de behoeften van de totale organisatie.

Executive coaching onderwerpen

Concrete vraagstukken waar wij op coachen zijn onder andere:

 • Grip krijgen op een veranderende situatie zoals een fusie of reorganisatie
 • Meer inzicht krijgen in persoonlijke kernkwaliteiten en valkuilen
 • Dit inzicht positief inzetten om een groter potentieel te benutten
 • Bevlogen en betrokken werknemers creëren
 • Motiveren van teams
 • Consistent betere resultaten behalen
 • Hanteren van interventietechnieken in conflictsituaties
 • Betrokkenheid op nieuwe ideeën realiseren
 • Coachende stijl van leidinggeven ontwikkelen
 • Managen van stressvolle situaties
 • Praktijksituaties koppelen aan de te hanteren aanpak
 • Balans houden tussen functie-vereisten en helikopterview
 • Synergie houden tussen behoeften van werknemers en nastreven van commerciële doelstellingen

Coach bij executive coaching

Wij hebben vele bedrijven mogen ondersteunen bij verandertrajecten en het realiseren van bevlogenheid. Hierdoor beschikken wij over een groot aantal succesvolle voorbeeldcases op niveau die als handvat kunnen dienen voor nieuwe opdrachten.