Wanneer een (cultuur)verandering binnen de organisatie gewenst is maar de waan van de dag dit belet, helpen wij graag! Welke verandering ook gewenst is, wij helpen nauwgezet richting te geven aan de doelstellingen.

METEN

Happy Business werkt met digitale analyse tools, ontwikkeld door de Erasmus Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Deze tools geven inzicht in bevlogenheid, werk-energie, werkstress en fysieke gesteldheid op individueel – of teamniveau. De rapportage geeft inzicht in waarden als samenwerking, betrokkenheid, vitaliteit, energie en flow. Op basis van deze gegevens wordt een verandertraject op maat geformuleerd.

WETEN

Na de fase van meten komt weten. De nulmeting geeft inzicht in de daadwerkelijke – en gewenste positie van de organisatie. De gewenste positie wordt leidend. Samen stellen we doelstellingen op die dicht bij de identiteit van de organisatie staan (missie, visie, waarden). Deze doelstellingen worden vertaald naar een concrete interventie.

WILLEN

Angst voor verandering kan een persoon belemmeren invulling te geven aan een nieuwe koers. Onze integrale methode realiseert binnen één dagdeel de verschuiving van probleemstelling naar oplossing. Intrinsieke motivatie treedt op door medewerkers mede-eigenaar van de oplossing te maken.

KUNNEN

Een nieuwe koers varen vraagt om kennis en kunde van medewerkers. Oud zeer en onverwerkte situaties kunnen de gewenste gedragsverandering blokkeren. Emoties dienen daarom geneutraliseerd te worden. Hiervoor zetten wij individuele – of team coaching in.

DOEN

Als de medewerkers in balans en de pijnpunten in de organisatie opgelost zijn, staat niets het behalen van de doelstellingen in de weg. Echter, is het zaak het gewenste gedrag verder te implementeren en borgen. Hiervoor bieden we verschillende interventies op maat.