Onder coaching verstaan we werkbegeleiding voor een werknemer, leidinggevende, team of organisatie. Zowel in probleemsituaties, als voor verbeter- of veranderingsprocessen. We bieden coaching en interventies voor

Om als organisatie succesvol te kunnen opereren is het ontwikkelen en naleven van een strategie erg zinvol. Om langetermijndoelen op dagelijks niveau, succesvol na te streven stellen veel organisaties korte termijn – oftewel operationele doelstellingen. Aan deze operationele doelstellingen worden KPI’s (indicatoren om prestaties te beoordelen) gekoppeld. Het behalen van deze KPI’s leidt tot een lager verzuim en verloop percentage. Wanneer deze KPI’s niet worden behaald en het de (hr) manager veel moeite kost de oorzaken te achterhalen en neutraliseren, bieden coaching en positieve interventies uitkomst.

WERKNEMER

Wanneer een medewerker zich vaker ziekmeldt dan gemiddeld of zelfs helemaal thuis zit door burn-out of bore-out klachten, is het hoog tijd daar effectief aan te werken.

TEAM

Een optimaal functionerend team of een zelfsturend team dat productief is, energie steekt en verantwoordelijkheid neemt in het behalen van doelstellingen, is van grote waarde voor een organisatie.

EXECUTIVE

Executive coaching is bedoeld voor de directeur of manager die moeite heeft een duidelijke koers aan te geven die in lijn is met zowel de persoonlijke visie en drijfveren als het verwachtings- en wensenpatroon van de werknemers.

ORGANISATIE

Onderhuidse spanningen of een negatieve sfeer kunnen ook op organisatieniveau voorkomen. Een cultuur, zo ook een niet positieve cultuur ontstaat door de jaren heen. Vaak gebeurt dit subtiel en worden gebeurtenissen als een reeks incidenten gezien.