Wil jij minder verzuim, minder fouten, meer winst, meer productie, een hogere klanttevredenheid en minder verloop?

Happy Business helpt mens en organisatie op drie niveau’s door organisatie-, team- en individuele coaching. Afhankelijk van de situatie van een persoon of een organisatie kijken we hoe we winst kunnen realiseren en op welk niveau coaching nodig is.

ORGANISATIE- EN TEAMCOACHING

“Wij vinden duurzaam samenwerken een belangrijke pijler binnen onze organisatie. Via de huidige directeur kwamen wij in contact met Happy Business. Samen met Happy Business hebben wij in 2016 een PMO, vitaliteitsgesprekken en een Quick Scan georganiseerd.  

Uit de vitaliteitsgesprekken en de quick-scan kwam onder andere dat de werksfeer niet altijd goed was en dat niet alle leidinggevenden op één lijn zaten. Collega’s hadden soms moeite met de verschillende manieren van leidinggeven binnen dezelfde laag. Ook de onderlinge verstandhouding tussen collega’s was voor het coaching traject met Happy Business niet altijd goed. Dat resulteerde in frustratie op de werkvloer, wat geen goede invloed bleek te hebben op de productiviteit.

Samen met Happy Business zijn we gestart met coaching op team- en individueel niveau. Er hebben diverse groepscoaching sessie plaats gevonden met alle leidinggevenden (dagelijks leidinggevenden en ploegleiding) en alle leidinggevenden hebben tevens een persoonlijk traject doorlopen. We merkten al snel verbetering. De sfeer op de werkvloer werd beter, maar ook de prestaties maakten een positieve verandering door.

In het afgelopen jaar hebben we een stijging van 4% in de productie gerealiseerd, enkel door te investeren in de mensen. De directie gaf ons daarom een groot compliment. Andere vestigingen die een productie verbetering lieten zien hadden geïnvesteerd in nieuwe, kostbare, machines. De directie was zodanig onder de indruk van het resultaat van de coaching dat Happy Business nu ook bij een andere vestiging start met hetzelfde coachingstraject voor leidinggevenden. 

Als ik naar mijn persoonlijke winsten kijk heb ik met name geleerd hoe mensen op mij reageren en heb ik inzicht gekregen in de manier waarop ik met dingen om ga. Hoe steekt het team in elkaar, wat is mijn rol als leidinggevende en wat verwacht ik van iedereen? Ik heb mezelf met hulp van Happy Business een andere manier van leidinggeven aangeleerd. Dat kost wel wat moeite, eerlijk is eerlijk. Maar het brengt me erg veel goeds. Ik merk bijvoorbeeld dat mensen mij nu meer accepteren als leidinggevende.

Ik kan iedereen, die kampt met uitdagingen op menselijk vlak in hun organisatie, aanraden in gesprek te gaan met Happy Business. Ik heb een bijzondere klik met hen en ben hen dankbaar voor de inzichten die ik heb verkregen tijdens het traject. En de cijfers spreken voor zich. Het levert echt iets op.”

–  Gijs Arts, Desch Beuningen

INDIVIDUELE COACHING

“Na een jaar van complete chaos in mijn hoofd door stress en een aantal vervelende gebeurtenissen in mijn leven is er na één behandeling rust in mijn hoofd. Ik denk er niet meer aan en als ik er aan denk heeft het geen lading meer. Er is een zware last van mijn schouders gevallen.”

“Een medewerker van ons zat al bijna 3 maanden thuis met burnout klachten. Via Linkedin zijn wij in contact gekomen met Happy Business en na slechts 3 sessies voelde de medewerker zich al zoveel beter en “lichter”, dat er alweer een begin kon worden gemaakt met de re-integratie. Mocht het nodig zijn, dan zullen wij een volgende keer zeker weer bij haar terug komen.”

“Soms neem je als ondernemer even niet genoeg tijd voor jezelf. Happy Business heeft me geholpen om een aantal zaken inzichtelijk te krijgen en helpt me bij het oplossen daarvan. Ik voel me (letterlijk) lichter na een sessie!”

Geen enkele organisatie, en geen enkel mens, is hetzelfde. Hetzelfde geldt voor problemen die er spelen. Daarom bieden wij altijd maatwerk trajecten aan. Ben je benieuwd wat wij voor jou of voor jouw organisatie kunnen betekenen?