Burn-out is een psychologische term voor het gevoel geen energie of motivatie te kunnen vinden voor werk gerelateerde bezigheden vanwege een opgebrand gevoel. Werkstress kan een aanstichter zijn van een burn-out. Aan werkstress zit vaak een negatieve situatie gekoppeld. Wanneer er geen oplossing gevonden wordt voor de negatieve situatie kan burn-out leiden tot (tijdelijke) uitval van de werknemer.

Een bore-out  is een vorm van extreme verveling op het werk door structureel routinematig werk of werken onder niveau. Bore-out is geen klinische diagnose maar behoeft wel een tijdige, accurate aanpak omdat de klachten en gevolgen gelijk zijn aan die van een burn-out.

Burn-out en bore-out preventie

1 op de 7 medewerkers heeft last van burn-out klachten. Ditzelfde cijfer geldt ook voor bore-out klachten.

Bij een burn-out kan er vaak gesproken worden van een disbalans in draagkracht, draaglast, faalangst en een negatief zelfbeeld. Door middel van breincoaching zijn wij in staat om oorzaken van de disbalans bij een burn-out te neutraliseren en negatieve issues en ervaringen uit het verleden weg te nemen.

Bij bore-out wordt er gesproken van structurele kwantitatieve – en kwalitatieve onderbelasting wat een negatieve uitwerking kan hebben op de betrokkenheid van de werknemer.

Voor beide typen bieden wij een adequate aanpak waarmee werkgever én werknemer zijn geholpen.

Oorzaken van burn-out

Een burn-out kan veel verschillende oorzaken hebben. Een goed inzicht in de oorzaken kan voorkomen dat een werknemer uitvalt. Werknemers met een verhoogde kans op een burn-out zijn mensen die:

 • Matig assertief zijn
 • Moeite hebben met ‘nee’ zeggen
 • Onjuist voorgeschreven antidepressiva gebruiken (dit kan juist leiden tot depressiviteit)
 • Geen fouten willen maken
 • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben
 • Graag de controle houden
 • Te maken hebben met posttraumatische stress
 • Veel druk ervaren vanuit de directe omgeving of maatschappij
 • Kampen met schuldgevoel
 • Geregeld het gevoel hebben achter de feiten aan te lopen
 • Kampen met angsten
 • Conflicten hebben in de privé – of werksfeer
 • Onzeker zijn in wat ze willen
 • Relatieproblemen hebben
 • Financiële problemen hebben